• EKSTRUZJA

Ekstruzja a pasze dla koni…

1.Czym jest ekstruzja?

Ekstruzja to proces uszlachetniania surowców i gotowych produktów. W procesie tym, pod wpływem wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury i w krótkim okresie czasu, dochodzi do „zagotowania” ekstrudowanych produktów. Zabieg ten ma na celu poprawę strawności i przyswajalności składników pokarmowych, a w konsekwencji ułatwienie zwierzętom trawienia. Zmienia się zarówno struktura białek, tłuszczów, skrobi oraz włókna.

2. Korzyści wynikające z ekstruzji surowców wykorzystywanych w paszach dla koni:

  • POPRAWIA SIĘ STRAWNOŚĆ:

Proces ekstruzji poprawia strawność i przyswajalność wszystkich składników odżywczych takich jak: włókno, skrobia, białko, tłuszcz. W rezultacie zwiększa się absorbcja składników pokarmowych i zmniejsza się ryzyko wystąpienia zaburzeń trawiennych.

  • SKŁADNIKI SĄ LEPIEJ WYKORZYSTYWANE:

Zastosowany proces sprawia, że składniki są lepiej wykorzystywane przez zwierzęta, a nie wydalane i marnotrawione!

  • PASZA JEST DŁUŻEJ JEDZONA:

Ekstrudaty charakteryzują się mniejszą gęstością usypową oraz większą pojemnością wodną, co sprawia że pasza ekstrudowana jest wolniej pobierana niż zboża czy granulat.

 Zwiększa się także wydzielanie śliny (naturalny bufor dla kwasów żołądkowych), co zapobiega owrzodzeniu żołądka.

  • ZAPOBIEGA SIĘ CHOROBOM METABOLICZNYM:

Ekstrudowana pasza ogranicza redukcje ilości kolek jelitowych. Składniki pokarmowe są lepiej absorbowane w jelicie cienkim co pomaga zapobiegać przeciążeniu trawienia w jelicie grubym, po przez redukcje fermentacji i nadmiernej produkcji gazów.

  • POPRAWA SIĘ JAKOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

Wysoka temperatura ekstruzji redukuje ilość chorobotwórczych drobnoustrojów, czyniąc ją wyjątkowo bezpieczną w użyciu.

  • JEST WYJĄTKOWO SMACZNA:

Ekstruzja znacznie poprawia smakowitość i zapach paszy. W trakcie żelatynizacji skrobia ulega rozkładowi na prostsze słodsze związki. Konie uwielbiają ten zapach, a pasza smakuje świetnie! Cechy te czynią paszę wprost idealną zarówno dla koni młodych, dorosłych jak i starszych!

3. Jak ekstruzja wpływa na podstawowe składniki pokarmowe?

  • SKROBIA:

Dzięki procesowi ekstruzji znacząco poprawia się strawność skrobi. W wyniku ekstruzji następują zmiany w budowie strukturalnej skrobi, która pod wpływem wysokiej temperatury kleikuje, tracąc przy tym naturę krystaliczną. Skrobia traci nieodwracalnie kształt regularnych ziarenek, staje się rozpuszczalna w wodzie i łatwostrawna. To oznacza, że jest lepiej wchłaniana w jelicie cienkim i mniej  węglowodanów przedostaje się do dalszej części przewodu pokarmowego gdzie dochodzi do bakteryjnej fermentacji! Ma to znaczący wpływ na zmniejszenie częstotliwości kolek jelitowych.

  • BIAŁKO:

W procesie ekstruzji dochodzi do rozbicia (denaturacji) pierwszorzędnych struktur łańcucha aminokwasowego. Pod wpływem wysokiej temperatury ulegają również dezaktywacji związki niepożądane (antyżywieniowe) takie jak ureaza czy inhibitor trypsyny . Dzięki ekstruzji zwiększa się aktywność enzymów proteazy w przewodzie pokarmowym konia. W efekcie białko jest lepiej trawione i lepiej przyswajalne przez konie.

  • TŁUSZCZE:

Pod wpływem temperatury i wysokiego ciśnienia cząsteczki tłuszczu ulegają rozbiciu (emulgacji ) na mniejsze cząsteczki. Dzięki temu tłuszcz jest lepiej wykorzystywany i nie wywołuje problemów trawiennych.

  • WŁÓKNO :

Korzyści z ekstruzji włókna związane są z gęstością nasypową. Pod wpływem mechanicznych procesów, mielenia, tarcia i ekspandowania porowata struktura włókna zostaje rozbita i zwiększa się gęstość nasypowa, zmienia się również skład włókna. Pod wpływem ekstruzji zwiększa się ilość włókna rozpuszczalnego i lepiej przyswajalnego. Włókno to jest łatwiej dostępne dla bakterii w jelicie grubym. Zwiększona objętość ekstrudowanych produktów paszowych sprawia, że konie jedzą i przeżuwają wolniej, co prowadzi do wzrostu podaży śliny. Poprawia się trawienie i zmniejsza się ilość zaburzeń trawiennych.